Amaloco AM 6006 Multigrade Ontwikkelaar 1 Liter

€ 21,50

De Amaloco AM 6006 Multigrade Ontwikkelaar 1 Liter is de juiste neutraaltoon papierontwikkelaar voor variabel contrastpapier. Variabele contrastpapieren zoals de Ilford Multigrade lV RC deluxe vragen een aangepaste papierontwikkelaar om te komen tot een betere maximale zwarting, vlekken en verkleuring te vermijden en de gradatie-opbouw via de filters niet te verstoren. Amaloco AM 6006 is een Phenidone-Hydrochinon ontwikkelaar met een lage Ph-waarde en een flinke buffercapaciteit om gedurende lange tijd foto’s te ontwikkelen met gelijkmatige maximale zwarting, dekking en gradatie.

De standaardverwerking in AM 6006 VariMax geschiedt met een verdunning van 1 + 9, de ontwikkeltijd bedraagt dan 1 - 1,5 min. bij 20°C. Voor Kodak Polymax III RC en Barietpapieren zoals Illford Multigrade IV FB wordt 1,5 - 2,0 min. bij 20°C aanbevolen. Langere ontwikkeltijden zijn in principe overbodig, omdat bij de aangegeven ontwikkeltijd de uitontwikkeling en maximale zwarting gemakkelijk gehaald worden. U kunt echter bij 20°C tot 5 min. sluiervrij ontwikkelen. Pas echter op voor het teruglopen van de maximale zwarting bij te lange ontwikkeltijden.

Kenmerken van de Amaloco AM 6006 Multigrade Ontwikkelaar 1 Liter

  • Amaloco AM 6006 is een papierontwikkelaar voor schaal-, drum- en kleine machineverwerking
  • Inhoud: 1 liter
  • Bewaartemperatuur tussen 10° en 20°C
  • Vermogen per liter gebruiksoplossing is maximaal 4 - 5 m2